آخرین محصولات ویژه
اخرین محصولات ثبت شده

کتاب غذای روح

کتاب غذای روح | تعداد صفحات: 134 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1403 | محل انتشار: سایت شاپرفا | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جدیدترین قالب آماده ورد پایان نامه (دانشگاه صنعتی شیراز)

جدیدترین قالب آماده ورد پایان نامه (دانشگاه صنعتی شیراز) | تعداد صفحات: 35 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC, PDF

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جدیدترین قالب آماده ورد پایان نامه (دانشگاه صنعتی اصفهان)

جدیدترین قالب آماده ورد پایان نامه (دانشگاه صنعتی اصفهان) | تعداد صفحات: 35 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC, PDF

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جدیدترین قالب آماده ورد پایان نامه (دانشگاه اصفهان)

جدیدترین قالب آماده ورد پایان نامه (دانشگاه اصفهان) | تعداد صفحات: 35 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC, PDF

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جدیدترین قالب آماده ورد پایان نامه (دانشگاه شهید بهشتی)

جدیدترین قالب آماده ورد پایان نامه (دانشگاه شهید بهشتی) | تعداد صفحات: 35 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC, PDF

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جدیدترین قالب آماده ورد پایان نامه (دانشگاه علم و صنعت ایران)

جدیدترین قالب آماده ورد پایان نامه (دانشگاه علم و صنعت ایران) | تعداد صفحات: 35 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC, PDF

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جدیدترین قالب آماده ورد پایان نامه (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

جدیدترین قالب آماده ورد پایان نامه (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) | تعداد صفحات: 35 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC, PDF

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش والدین در کنترل استرس و افزایش تمرکز دانش آموزان در روز کنکور

نقش والدین در کنترل استرس و افزایش تمرکز دانش آموزان در روز کنکور | تعداد صفحات: 20 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1403 | محل انتشار: اردبیل | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 67,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات فنی حرفه ای خشکشویی لباس (سری دوم)

سوالات فنی حرفه ای خشکشویی لباس (سری دوم) | مقطع تحصیلی: ابتدایی - متوسطه | نوع آزمون: سوال درسی | گروه تحصیلی: ابتدایی - متوسطه | سال: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | پاسخنامه: دارد - کلید تست

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات و راهنمای مصاحبه استخدامی دبیری (مصاحبه اختصاصی، مصاحبه عقیدتی-سیاسی)

سوالات و راهنمای مصاحبه استخدامی دبیری (مصاحبه اختصاصی، مصاحبه عقیدتی-سیاسی) | سال انتشار: نامشخص | تعداد سوالات: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | پاسخنامه: پاسخنامه تشریحی

قیمت : 99,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جدیدترین قالب آماده ورد برای نگارش پایان نامه دانشگاه محقق اردبیلی

جدیدترین قالب آماده ورد برای نگارش پایان نامه دانشگاه محقق اردبیلی | تعداد صفحات: 35 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC, PDF

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جدیدترین قالب آماده ورد برای نگارش پایان نامه دانشگاه شهید باهنر کرمان

جدیدترین قالب آماده ورد برای نگارش پایان نامه دانشگاه شهید باهنر کرمان | تعداد صفحات: 35 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC, PDF

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل