فایل های دسته بندی ابتدایی-متوسطه - صفحه 4

پاورپوینت مهار فشار روانی (تفکر و سبک زندگی - پایه هشتم)

پاورپوینت مهار فشار روانی (تفکر و سبک زندگی - پایه هشتم) | تعداد اسلاید: 18 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مهار عصبانیت (تفکر و سبک زندگی - پایه هشتم)

پاورپوینت مهار عصبانیت (تفکر و سبک زندگی - پایه هشتم) | تعداد اسلاید: 16 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مهارت افزایش عزت نفس (تفکر و سبک زندگی - پایه هشتم)

پاورپوینت مهارت افزایش عزت نفس (تفکر و سبک زندگی - پایه هشتم) | تعداد اسلاید: 18 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دانش و هنر در ایران باستان (درس 24 - مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت دانش و هنر در ایران باستان (درس 24 - مطالعات پایه هفتم) | تعداد اسلاید: 15 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قدیمی ترین سکونت گاه های ایران (درس 18 - مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت قدیمی ترین سکونت گاه های ایران (درس 18 - مطالعات پایه هفتم) | تعداد اسلاید: 21 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت امپراطوری های ایران باستان (درس 20 - مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت امپراطوری های ایران باستان (درس 20 - مطالعات پایه هفتم) | تعداد اسلاید: 19 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اوضاع اجتماعی ایران باستان (درس 21 - مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت اوضاع اجتماعی ایران باستان (درس 21 - مطالعات پایه هفتم) | تعداد اسلاید: 17 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران (درس 19 - مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران (درس 19 - مطالعات پایه هفتم) | تعداد اسلاید: 18 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اوضاع اقتصادی در ایران باستان (درس 22 - مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت اوضاع اقتصادی در ایران باستان (درس 22 - مطالعات پایه هفتم) | تعداد اسلاید: 17 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان (درس 23 - مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان (درس 23 - مطالعات پایه هفتم) | تعداد اسلاید: 18 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آسمان در شب (علوم چهارم دبستان)

پاورپوینت آسمان در شب (علوم چهارم دبستان) | تعداد اسلاید: 23 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بدن ما 1 (علوم چهارم دبستان)

پاورپوینت بدن ما 1 (علوم چهارم دبستان) | تعداد اسلاید: 15 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی
سفارش تبلیغات در شاپرفا